Fordon och samhälle

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskap om den roll transporter och fordon har i samhället. Dessutom skall kursen utveckla grundläggande kunskap om de arbetsområden som utbildningen inom fordonsprogrammet leder fram till och de krav på behörighet som ställs för att arbeta inom dessa arbetsområden. Mål som eleverna skall ha uppnått efter

 

Kursplanen

Arbetsuppgift inklusive kursplanen

Fakta från Åkeriföreningen

Fakta om flyget

Fakta om sjöfarten

Fakta om fordon

Trafik och transportarbete 1870-1999

 

Miljöbilar i Göteborg

Vätgasbil i Kalifornien

Vätgasbilar

Vätgasbil i 300 km/tim

Hur länge räcker oljan?

Information om kommunikationer från SIKA

Antal döda i trafiken 2004