Tillbaka
Start

Fjäderbromscylinder

 

Fjäderbromscylindern har två anslutningar, en för parkeringsbroms och en för färdbroms


Fjäderbromscylindern verkar både som färdbroms (1) och parkeringsbroms (2). Den främre delen av fjäderbromscylindern ansätter färdbromsen när tryckluften från reläventilen strömmar in i ingången (3). Funktionen är densamma som för enkelmembrancylindern. Den bakre delen av fjäderbromscylindern (2) ansätter parkeringsbromsen nar luftsystemet är tomt på tryckluft.

Ansättningen sker även när handreglaget för parkeringsbromsen är tillslaget. Ansättningen sker med hjälp av en kraftig fjäder (4), som pressar en kolv (5) mot tryckstången (6). Tryckstången överför sedan fjäderkraften till tryckstången (7) i färdbromsdelen och bromsen ansätts.

 

För att lossa parkeringsbromsen tillförs tryckluft till utrymmet (8) framför kolven (5) och den kraftiga fjädern pressas ihop. Utan luft i parkeringsbromskretsen går fordonet inte att flytta. Fjäderbromscylindern används även som framhjulsbromscylinder på vissa fordonsvarianter.  

Top  © bengt hedlund